Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji

Rekomendacje

Laureaci konkursu o korzyściach płynących z uzyskania tytułu i certyfikatu „Gmina Fair Play”

Wyróżnienie Gmina Fair Play jest potwierdzeniem, że nasza gmina to doskonałe miejsce do lokalizacji swojej inwestycji, a jej pracownicy są zaangażowani i kompetentni w wykonywaniu swojej pracy.

rozwiń

Tytuł ten nadawany jest po przeprowadzonym audycie, w trakcie którego audytorzy weryfikują gminę, zwracając szczególną uwagę m.in. na terminowość załatwianych spraw inwestycyjnych, relację z inwestorami, zrównoważony rozwój gminy oraz opinie zaproszonych gości pod względem zadowolenia ze współpracy z pracownikami urzędu. Tak wnikliwa analiza daje gwarancję rzetelności i profesjonalizmu w relacjach gminy z przedsiębiorcami. Tytuł ten wpływa na prestiż naszej gminy, postrzeganie jej przez jednostki i firmy zewnętrzne. Skutecznie promuje ją jako dobrą lokalizację do prowadzenia biznesu i pozwala umacniać jej pozycję. Otrzymany tytuł motywuje nas także do dalszej pracy na niwie działalności inwestycyjnej, m.in. poprzez wzrost jakości obsługi interesantów, w tym przedsiębiorców, tak aby gmina kojarzona była jako miejsce przyjazne dla inwestorów i przedsiębiorców.

Ryszard Jędruch, wójt Gminy Tryńcza, woj. podkarpackie


Prestiżowy certyfikat „Gmina Fair Play” dowodzi, iż samorząd Góry Kalwarii skutecznie stara się, by nasza mała ojczyzna była miejscem przyjaznym dla przedsiębiorców. Wyróżnienie to stanowi sygnał, że warto tutaj zainwestować. Tytuł „Gmina Fair Play” świadczy również o wiarygodności i rzetelności naszego urzędu gminy w relacjach z biznesem.

Dariusz Zieliński, Burmistrz Gminy Góra Kalwaria


Tytuł „Gmina Fair Play” wywołuje pozytywne skojarzenia - wiarygodność, solidność, budowanie dobrej współpracy z partnerami, dobra atmosfera dla biznesu, wysokie standardy. To tylko niektóre z określeń, którymi powinna cechować się gmina z certyfikatem „Gmina Fair Play”.

rozwiń

Ze względu na wysoką renomę konkursu certyfikat ten wspiera budowanie dobrego wizerunku gminy. Jest atrybutem ułatwiającym nawiązanie współpracy z inwestorami, świadczy o zaangażowaniu samorządu oraz wpływa na wzrost zaufania do naszej gminy.

Dariusz Grzywiński, wójt Gminy Strzałkowo, woj. wielkopolskie


Proces weryfikacji przez ekspertów konkursu pozwala na poznanie mocnych i słabych stron gminy, a także podsumowanie dotychczasowych działań, dzięki raportowi, który określa pozycję danego samorządu w stosunku do innych gmin.

rozwiń

Konkurs to dobra okazja do nawiązania kontaktów z innymi samorządami oraz inwestorami, z którymi łączą nas podobne wartości i ukierunkowanie na zrównoważony region z zachowaniem wszelkich zasad fair play. Wydarzenia organizowane w ramach konkursu dają gminie okazję do wymiany doświadczeń z innymi samorządami i zaprezentowania swoich sposobów na rozwój oraz nawiązania współpracy z przedsiębiorcami, m.in. z laureatami programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Kamil Ładziak, wójt Gminy Bełchatów, woj. łódzkie


Mogę wymienić co najmniej trzy grupy korzyści, które wiążą się z udziałem w konkursie „Gmina Fair Play”. Po pierwsze, uczestnictwo w nim jest związane z przeprowadzeniem audytu. Dokument ten, porównanie, które powstaje w drodze konsultacji z przedsiębiorcami, pozwala nam dowiedzieć się, jakie elementy są dobrze zorganizowane, a jakie wymagają poprawy.

rozwiń

Inna grupa korzyści wiąże się z faktem, że projekt ten umożliwia nam bezpośredni kontakt z przedsiębiorcami, którzy mogą być inwestorami w naszej gminie. Jest to możliwe choćby dzięki gali ogólnopolskiej czy też galom wojewódzkim. Dodatkowo pojawia się także walor edukacyjny takich spotkań, możliwość, z jednej strony, przedstawienia oferty gminy, z drugiej zaś, pozyskania informacji o potrzebach potencjalnych przedsiębiorców. I wreszcie trzecia grupa korzyści, o których warto wspomnieć. Gmina Fair Play to marka dobrze rozpoznawalna na rynku. Uczestnictwo w projekcie pod tą nazwą budzi pozytywne konotacje i umożliwia budowę pozytywnego obrazu gminy dla podmiotów zewnętrznych.

Marcin Skonieczka, wójt Gminy Płużnica, woj. kujawsko-pomorskie


Gmina posiadająca ten prestiżowy certyfikat może liczyć na zwiększone zainteresowanie mediów i inwestorów, a także na pomoc w budowaniu pozytywnego wizerunku samorządu w środowiskach biznesowych.

rozwiń

Trudno nie docenić także doświadczenia, które Gmina Mszczonów zyskała dzięki kolejnym edycjom konkursu oraz audytom. Udział w konkursie „Gmina Fair Play” dzięki wnikliwej dwuetapowej ocenie pozwala zweryfikować jakość naszych działań, wyciągnąć wnioski oraz jeszcze lepiej dostosować naszą ofertę do oczekiwań inwestorów.

Józef Kurek, burmistrz Gminy Mszczonów, woj. mazowieckie


Tytuł „Gmina Fair Play” przekłada się na wymierne korzyści w zakresie pozyskiwania nowych inwestorów i nowych miejsc pracy.

rozwiń

To jasny przekaz świadczący o dobrej infrastrukturze w gminie i stałym jej polepszaniu, aprobaty dla inwestycji proekologicznych i dobrej współpracy z lokalnym biznesem.

Posługiwanie się logo „Gmina Fair Play” nie tylko podnosi prestiż gminy, ale także wspiera promocję i przedstawia gminę Kozienice jako rzetelnego, wiarygodnego partnera, utwierdza w przekonaniu, że jesteśmy gminą przyjazną i otwartą zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i przedsiębiorców.

Dużą zaletą udziału w konkursie „Gmina Fair Play” jest bez wątpienia bardzo dobrze przygotowany „Raport benchmarkingowy”, który obiektywnie - bo zewnętrznie - ocenia realizowane działania i ich efekty. Nie skupia się jedynie na pozytywnych stronach działalności samorządowej, lecz wskazuje również na negatywne zjawiska i bariery wpływające na ograniczenia rozwoju gospodarczego, co jest niezwykle istotne w procesie planowania i opracowywania strategii rozwoju.

Tomasz Śmietanka, burmistrz Gminy Kozienice, woj. mazowieckie


Uzyskanie certyfikatu „Gmina Fair Play” przez gminę Brwinów poprzedziła wnikliwa ocena audytorów. Jako laureaci zyskaliśmy pewność, że nasz pomysł na rozwój gminy i przyciągniecie inwestorów oraz to, co oferujemy mieszkańcom i biznesowi, to dobra i uczciwa oferta.

rozwiń

Gmina Brwinów uczestniczy w programie „Gmina Fair Play” od 2012 roku. Poddając się takiej ocenie co roku, upewniamy się, że nasze działania idą w dobrym kierunku, a uwagi audytorów wskazują nam obszary, w których możemy dalej się doskonalić. Opinie audytora konkursu są pomocne w planowaniu i podejmowaniu kolejnych działań – to dla nas silna motywacja, by zachowywać wysokie standardy i wyznaczać nowe kierunki rozwoju gminy Brwinów.

Arkadiusz Kosiński, Burmistrz Gminy Brwinów, woj. mazowieckie


Tytuł „Gmina Fair Play” to wielkie wyróżnienie - tym cenniejsze, że zdobyte w programie certyfikacyjnym, który stawia uczestnikom wysokie wymagania. Szczegółowa ankieta oraz zewnętrzny audyt są dla samorządu egzaminem sprawdzającym jakość funkcjonowania urzędu oraz pozytywne nastawienie gminy wobec inwestorów.

rozwiń

Gmina Brwinów po raz pierwszy wzięła udział w programie i uzyskała tytuł „Gmina Fair Play” w 2012 roku. Certyfikat trafił do nas w grudniu i był miłym prezentem świątecznym dla mieszkańców, którzy od tej chwili mają jeszcze jeden powód do dumy ze swojej małej ojczyzny.

Solidność, wiarygodność, życzliwe podejście do interesantów, budowanie dobrej współpracy z partnerami, przejrzystość działań, wysokie standardy - z takimi cechami kojarzy się określenie „Gmina Fair Play”. Zdobycie tego tytułu przez gminę Brwinów pokazuje, że nasze działania zmierzają w dobrym kierunku. Konkurs „Gmina Fair Play” ma swoją renomę. Z dumą możemy się chwalić zdobytym tytułem w materiałach promocyjnych. Wywołuje on same pozytywne skojarzenia. Stoisko targowe gminy Brwinów, na którym w widocznym miejscu umieszczona została tablica z logo programu, przyciągało uwagę i już na pierwszy rzut oka zachęcało do podejścia bliżej. Charakterystyczne, dobrze rozpoznawalne logo wzbudza zainteresowanie i zachęca do rozmowy, od razu pozycjonując gminę Brwinów jako partnera godnego zaufania. Niebagatelne jest także znaczenie tytułu dla budowania dobrego wizerunku gminy. Mamy tutaj do czynienia z obiektywną, zewnętrzną oceną, która stawia gminę Brwinów wśród najlepszych samorządów. Dla potencjalnych inwestorów i osób z zewnątrz jest to potwierdzenie dobrego funkcjonowania naszego urzędu. Poddając się takiej ocenie co roku, zyskujemy szansę na doskonalenie się. Opinie audytora konkursu są pomocne w planowaniu i podejmowaniu kolejnych działań - to dla nas impuls, by osiągnąwszy już pewien poziom, dalej zmieniać się na lepsze. Certyfikat „Gmina Fair Play” nie trafił do nas przypadkiem: w kolejnych edycjach zamierzamy udowodnić, że w dalszym ciągu na niego zasługujemy. Korzyści płynące z promocji gminy Brwinów w mediach oraz innych publikacjach mają dla gminy duże znaczenie, ale liczy się też mobilizacja do dalszej pracy: aby każdego dnia wypełniać zobowiązanie płynące z tego zaszczytnego tytułu. Tytuł „Gmina Fair Play” jest jednym z najważniejszych wyróżnień uzyskanych przez gminę Brwinów. Dzięki niemu dysponujemy znakomitym argumentem potwierdzającym skuteczność podejmowanych przez nas działań proinwestycyjnych i mówiącym o jakości naszej pracy. Łatwiej jest w tej sytuacji prowadzić negocjacje i budować płaszczyznę współpracy z inwestorami, którzy już prowadzą lub zamierzają podjąć działalność na terenie gminy. Dzięki tytułowi „Gmina Fair Play” gmina Brwinów jest lepiej postrzegana w regionie. Zyskujemy przewagę konkurencyjną nad innymi samorządami.

Arkadiusz Kosiński, Burmistrz Gminy Brwinów, woj. mazowieckie


Uzyskanie tytułu „Gmina Fair Play” jest ogromnym wyróżnieniem dla naszej gminy. Rzetelna ocena i aprobata zewnętrznej, obiektywnej kapituły konkursu oraz naszych mieszkańców i inwestorów upewniają nas w przekonaniu, że realizowane przez nas zadania i obrane kierunki zrównoważonego rozwoju przynoszą wymierne korzyści i są doceniane na arenie ogólnopolskiej.

rozwiń

Przygotowywanie ankiety konkursowej jest dobrym momentem na weryfikację podejmowanych działań. Opisując naszą bieżącą sytuację finansową, warunki w jakich funkcjonujemy oraz działania, które realizujemy, jesteśmy w stanie określić naszą obecną pozycję gospodarczą i marketingową. Same wyniki konkursu zmuszają nas natomiast do analizy naszej sytuacji na tle innych samorządów w Polsce. Ogromną wartość stanowi dla nas niezależna ocena inwestorów - takie badanie przeprowadzają organizatorzy konkursu. Stanowi ona rzetelny obraz naszych stosunków z przedsiębiorcami z terenu gminy. Dzięki otrzymanemu od organizatorów raportowi benchmarkingowemu uzyskujemy także profesjonalne narzędzie służące poprawie jakości obsługi klientów gminy. Uzyskany certyfikat jest dla nas atrybutem ułatwiającym nawiązanie współpracy z nowymi inwestorami, ponieważ świadczy on o wysokiej jakości obsługi naszych klientów. Certyfikat stanowi rekomendację od lokalnego biznesu, dodatkowo uwiarygodniając jakość naszych kontaktów. W konkursie „Gmina Fair Play” bierzemy udział już od lat, za każdym razem z pozytywnym wynikiem, co również jest dla nas sygnałem potwierdzającym celowość i skuteczność podejmowanych działań. Udział w konkursie systematycznie mobilizuje nas również do przeprowadzania samooceny w wielu dziedzinach funkcjonowania samorządu. Wymierne efekty płynące z uzyskania tytułu i certyfikatu „Gmina Fair Play” to wzrost zaufania do naszej gminy ze strony potencjalnych inwestorów. Nie jesteśmy gminą anonimową, a nasze działania są wysoko notowane i nagradzane. O naszym profesjonalizmie poświadczają: renoma konkursu, autorytet Komisji Konkursowej oraz rekomendacje lokalnego biznesu. Udział w konkursie ułatwia nam budowę wizerunku gminy przyjaznej przedsiębiorcom. Jesteśmy przekonani, że uzyskanie tytułu "Gmina Fair Play przyczynia się do zwiększenia zainteresowania naszą gminą wśród inwestorów, a także lokalnych mediów. Motywuje nas to oczywiście do kontynuowania działań i wypracowywania jeszcze lepszych standardów obsługi inwestorów. Wymiernym efektem udziału w konkursie „Gmina Fair Play” jest niewątpliwie szeroka promocja naszej gminy na forum ogólnopolskim poprzez prowadzone przez organizatorów działania medialne.

Iwona Agnieszka Łebek, Wójt Gminy Długołęka, woj. dolnośląskie


Tytuł „Gmina Fair Play” jest potwierdzeniem, tego że w naszym urzędzie oferujemy standard obsługi wszystkich klientów, a w szczególności inwestorów, na profesjonalnym poziomie. Audyty towarzyszące procedurze weryfikacji konkursowej, podczas których niezależni audytorzy kontaktują się z przedsiębiorcami i inwestorami, pozwalają dobrze zdiagnozować potrzeby i oczekiwania tego środowiska.

rozwiń

Poprzez korekty procedur lub usuwanie ewentualnych mankamentów możemy dążyć do optymalizacji procesu obsługi inwestorów. Konkurs „Gmina Fair Play” w ciągu swojego istnienia dopracował się już ogólnopolskiej renomy. Myślę, że funkcjonuje on w świadomości społecznej jako coraz bardziej rozpoznawalna marka. Dzięki rosnącemu zainteresowaniu ze strony mediów, podmioty uczestniczące w konkursie mogą liczyć na wymierne korzyści promocyjne. Uczestnictwo w imprezach towarzyszących oraz Gali Finałowej stwarza możliwość nawiązywania interesujących, bezpośrednich kontaktów. Udział w dwóch, ostatnich edycjach konkursu „Gmina Fair Play” był w przypadku Gminy Zagórz elementem strategii naszych działań promocyjnych. Ich wymierne efekty są mierzalne przy pomocy takich wskaźników, jak np. liczba i statystyki oglądalności internetowych publikacji, w których w związku z udziałem w konkursie pojawiła się nasza gmina.

Ernest Nowak, Burmistrz Zagórza, woj. podkarpackie


Konkurs „Gmina Fair Play” jest bardzo popularny wśród samorządów i wiele z nich bardzo chciałoby stać się jego laureatem. To wyróżnienie, które jest obecnie rozpoznawalne w całym kraju. Gmina Świlcza już po raz szósty znalazła się w gronie laureatów konkursu.

rozwiń

Udział w tej inicjatywie to możliwość zaprezentowania własnych dokonań oraz planów gminy, mobilizacja do przeprowadzenia samooceny gminy w wielu dziedzinach, wymiana informacji i doświadczeń, nawiązanie współpracy i kontaktów z innymi samorządami, które osiągają sukcesy na polu przyciągania inwestorów. Inwestorzy doceniają gminy, które są w stanie sprostać wymaganiom konkursu. Posiadanie certyfikatu „Gmina Fair Play” jest dla nich sygnałem, że dany samorząd profesjonalnie podchodzi do ludzi biznesu. To niewątpliwie ułatwia przedsiębiorcom podjęcie decyzji o ulokowaniu w danej gminie własnej działalności.

Wojciech Wdowik, Wójt Gminy Świlcza, woj. podkarpackie


"Tytuł „Gmina Fair Play” jest bardzo prestiżowym oraz rozpoznawalnym w świecie biznesu wyróżnieniem, a jego otrzymanie jest czytelną rekomendacją Gminy Kargowa. Zamieszczenie logo konkursu na materiałach promocyjnych naszej gminy jest sygnałem świadczącym o tym, że to z nami właśnie warto współpracować.

rozwiń

Otrzymany tytuł „Gmina Fair Play” to prestiż oraz gwarancja dla inwestora na bardzo poważne traktowanie i profesjonalną obsługę jego inwestycji. Przedsiębiorcy wiedzą, że w naszej gminie rozwój gospodarczy jest bardzo ważnym elementem, a różne działania prowadzone przez władze lokalne mają na celu poprawienie możliwości i warunków, nie tylko dla nowych podmiotów gospodarczych, ale również dla firm, które już funkcjonują na naszym terenie. Każdy inwestor przychodzący do nas może liczyć na szybką i sprawną obsługę, przy pełnym zaangażowaniu i pomocy władz. Dzięki udziałowi w konkursie mamy także możliwość poznania swojej pozycji marketingowej na tle innych gmin oraz możliwość wprowadzenia zmian w procedurach i organizacji obsługi inwestorów. Z kolei dzięki otrzymywanemu raportowi banchmarkingowemu możemy się dowiedzieć o naszych silnych i słabych stronach w ocenie inwestorów, dzięki czemu mamy możliwość podejmowania działań mających na celu ich poprawę. Otrzymany tytuł potwierdza, że podejmowane przez nas działania przynoszą owoce w postaci rozwoju gminy oraz tworzeniu przyjaznego klimatu dla przedsiębiorców planujących ulokować tu swoje inwestycje. W ostatnich latach Gmina Kargowa jako laureat konkursu „Gmina Fair Play” cieszyła się wzmożonym zainteresowaniem potencjalnych inwestorów, czego miernikiem są liczne zapytania o tereny inwestycyjne i wzmożony wykup działek inwestycyjnych. To właśnie rozwój przedsiębiorczości przyczynił się do bardzo niskiego poziomu bezrobocia w naszej Gminie. Uzyskany tytuł „Gmina Fair Play” jest również wartością dodaną przynoszącą korzyści wizerunkowe i promocyjno - marketingowe. Tytuł ten jest doskonałym narzędziem promocji Gminy, służącym przyciąganiu potencjalnych inwestorów.

Krzysztof Woziński, Zastępca Burmistrza Kargowej, woj. lubuskie


Tytuł „Gmina Fair Play” - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji to doskonała wizytówka, potwierdzająca wypracowanie przez samorząd Gminy Kozienice trwałych i skutecznych standardów obsługi przedsiębiorców oraz podejmowanie działań na rzecz stałego polepszania infrastruktury gminnej.

rozwiń

Certyfikat to również potwierdzenie ciągłego rozwoju oraz systematycznego wzrostu konkurencyjności Gminy Kozienice na arenie ogólnopolskiej, dostrzeżone i bardzo pozytywnie ocenione przez ekspertów zewnętrznych. Otrzymanie tytułu „Gmina Fair Play” przekłada się na wymierne korzyści w zakresie pozyskiwania nowych inwestorów i nowych miejsc pracy - sprawia, iż Gmina Kozienice uzyskuje mocną pozycję wśród najlepszych samorządów na terenie województwa mazowieckiego. To jasny przekaz świadczący o dobrej infrastrukturze w gminie i stałym jej polepszaniu, promowaniu inwestycji proekologicznych i dobrej współpracy z lokalnym biznesem. Posługiwanie się logo „Gmina Fair Play” nie tylko podnosi prestiż gminy, ale także - a może przede wszystkim - jest elementem marketingowo - promocyjnym, który przedstawia Gminę Kozienice jako rzetelnego, wiarygodnego partnera, utwierdza w przekonaniu, że jesteśmy gminą przyjazną i otwartą zarówno dla odbiorców indywidualnych, jak i przedsiębiorców. Ważnym elementem certyfikacji w konkursie „Gmina Fair Play” jest ułatwienie wymiany informacji pomiędzy poszczególnymi gminami na temat efektywnych metod promocji i sposobów dotarcia do nowych inwestorów. Stanowi to dla samorządów swoistą zachętę do profesjonalizmu w relacjach z inwestorami i przedsiębiorcami. Natomiast przedstawienie atrakcyjnych terenów inwestycyjnych z dostępem do infrastruktury technicznej w Katalogu Ofert Inwestycyjnych daje możliwość dotarcia do szerokiego grona potencjalnych inwestorów.

Tomasz Śmietanka, Burmistrz Gminy Kozienice, woj. mazowieckie


Otrzymany po raz kolejny tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play” to dla nas znaczące wyróżnienie oraz mobilizacja do kolejnych działań. Zdobycie tego tytułu potwierdza właściwy kierunek rozwoju naszej gminy, pokazuje naszą rzetelność w ciągłym inwestowaniu, co bardzo cieszy wszystkich mieszkańców i zainteresowanych.

rozwiń

Z każdym rokiem przybywa inwestorów, którzy dużo chętniej chcą działać na terenie naszej gminy a promocja naszych walorów turystycznych doceniana jest w mediach i to nie tylko lokalnych. Efektem otrzymywania tego tytułu są sygnały, że warto z nami współpracować a poziom tego co robimy i chcemy robić nieustannie wzrasta.

Jan Serafiński, Burmistrz Gminy i Miasta Warta, woj. łódzkie


Tytuł „Gmina Fair Play” to przede wszystkim wspaniałe wyróżnienie. Nasza gmina już po raz kolejny została uhonorowana tym tytułem. Ta nobilitacja to dla nas potwierdzenie słuszności naszych działań. To znak, że droga, którą obieramy jako gmina jest tą, która powiedzie nas do sukcesu i zagwarantuje znaczące osiągnięcia.

rozwiń

Ten tytuł ugruntował nas w przeświadczeniu o profesjonalizmie i wysokiej jakości podejmowanych przedsięwzięć i inwestycji. Nasza gmina, z roku na rok, rozwija się coraz prężniej. Nowe inwestycje, poprawa warunków życia mieszkańców, wszechstronny, ale przede wszystkim zrównoważony rozwój miejscowości wchodzących w skład gminy - to wszystko jest konsekwencją wielu działań, przedsięwzięć - przede wszystkim dobrych decyzji. Cieszy nas to, że polityka naszej gminy spotyka się z aprobatą Kapituły konkursu. Udział w konkursie daje wiele możliwości, przede wszystkim na płaszczyźnie promocji gminy. Co ważne - w skali krajowej. To szansa na to, by zaprezentować się szerokiemu gronu inwestorów i firm. Tytuł „Gmina Fair Play” to duży prestiż i uznana marka, która pozwala na dobrą prezentację gminy na zewnątrz. Wielokrotne nagrodzenie nas tytułem „Gmina Fair Play” daje nam, ale przede wszystkim inwestorom, pewność tego, że jesteśmy dobrym samorządem. Uczestnictwo w konkursie to również szansa na to, by wyciągnąć wnioski, określić swoją pozycję na tle innych samorządów. To też możliwość poznania programów i rozwiązań, jakimi kierują się inne jednostki samorządowe. Posiadanie certyfikatu „Gmina Fair Play” daje wymierne korzyści związane z promowaniem gminy. To rozgłos we wszelkiego rodzaju mediach, ale też możliwość posługiwania się logo konkursu, które jest czytelnym znakiem dla inwestorów. To symbol tego, że jesteśmy gminą, w której warto się zatrzymać i zainwestować. Nasza Gmina postrzegana jest jako gmina aktywna, prężna, taka, która ma wiele do zaoferowania. Jesteśmy otwarci na nowe inwestycje. Ten tytuł to dla nas potwierdzenie wyżej wymienionych cech. Cenimy sobie to, by inwestorzy czuli się u nas dobrze, by byli zadowoleni ze współpracy, a nasze relacje były przejrzyste. „Gmina Fair Play” jest tytułem, który zdecydowanie wspomaga rozwój gminy i jej pozytywny wizerunek. Stawia przed nami nowe wyzwania, podnosi poprzeczkę, by piąć się coraz wyżej, by żyło się tutaj jeszcze lepiej.

Roman Jabłoński, Wójt Gminy Grębocice, woj. dolnośląskie


Tytuł „Gmina Fair Play” jest dla nas ogromnym wyróżnieniem otrzymanym w jednym z najbardziej prestiżowych konkursów dla samorządów. Tytuł potwierdza fakt, że nasz samorząd jest zaangażowany w tworzenie sprzyjających warunków do prowadzenia działalności gospodarczej w naszym mieście.

rozwiń

Jest także dowodem na dobrą współpracę samorządu z przedsiębiorcami, jak również potwierdzeniem otwartości na nowe inwestycje. Gwarantuje potencjalnym inwestorom profesjonalną obsługę inwestycyjną. Nowy Dwór Mazowiecki już po raz piąty został "Gminą Fair Play" - to mówi samo za siebie. W tym roku oprócz przyznania naszemu miastu tytułu „Gmina Fair Play” 2013 zostaliśmy dodatkowo uhonorowani Złotą Statuetką, w kategorii "miasteczko i małe miasto". Niewątpliwie jest to dla nas wielki zaszczyt znaleźć się w gronie elitarnych gmin w Polsce. Dzięki przyznanemu tytułowi „Gmina Fair Play” jesteśmy lepiej postrzegani na rynku gospodarczym. Część firm przeniosła swoją działalności z Warszawy do Nowego Dworu Mazowieckiego. Jednym słowem przedsiębiorcy częściej inwestują na terenie naszej gminy ponieważ jesteśmy wiarygodnym partnerem do współpracy. Przyznanie tytułu „Gmina Fair Play” jest m.in. potwierdzeniem wysokiego poziomu merytorycznego i etycznego pracowników gminy, co umacnia inwestorów w przekonaniu, że postąpili słusznie inwestując w naszym mieście. Niewątpliwie dobre warunki obsługi zarówno mieszkańców, jak i inwestorów podnoszą atrakcyjność naszego miasta i są dowodem na to, że warto mieszkać i inwestować w Nowym Dworze Mazowieckim. Tytuł „Gmina Fair Play” pomaga nam umacniać markę naszego Miasta jako jednej z najlepszych lokalizacji do prowadzenia biznesu. W kontekście rozwoju gminy jest to niesłychanie istotne. Przede wszystkim jednak, jako „Gmina Fair Play”, oddaliśmy właśnie w przetargu kolejny teren inwestycyjny w dzielnicy przemysłowej - i to jest najważniejsze!

Jacek Kowalski, Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, woj. mazowieckie


Tytuł „Gmina Fair Play” to jedno z najważniejszych wyróżnień, jakie otrzymuje Gmina Tarnowo Podgórne. Stanowi potwierdzenie naszej stałej troski o wysoki poziom jakości świadczonych usług. Organizatorzy konkursu weryfikują szerokie spektrum naszych działań.

rozwiń

Pozytywna ocena końcowa to wyróżnienie, które z pewnością stanowi atut w rozmowach z partnerami samorządu, w tym z potencjalnymi inwestorami. Tytuł „Gmina Fair Play” jest gwarancją klimatu sprzyjającego rozwijaniu przedsiębiorczości, jaki nieustannie rozwijamy w Gminie Tarnowo Podgórne.

Tadeusz Czajka, Wójt Gminy Tarnowo Podgórne, woj. wielkopolskie


Udział w konkursie „Gmina Fair Play” to z całą pewnością poza prestiżem, także możliwość uzyskania przez inwestorów informacji dotyczących prawidłowości podejmowanych przez nas decyzji administracyjnych związanych z inwestycjami.

rozwiń

Dla gminy z kolei to opinia jak jesteśmy postrzegani przez inwestorów, ewentualnie co należy jeszcze poprawić w kontaktach przedsiębiorca - urząd. Mobilizuje nas to do ciągłego doskonalenia się w zakresie metod i form obsługi naszych klientów. „Gmina Fair Play” to znak rozpoznawalny przez inwestorów mówiący o tym, że w tym urzędzie mogą liczyć na odpowiednią jakość obsługi. Władze Gminy są otwarte na rozmowy z inwestorem a urząd świadczy usługi najwyższej jakości o przejrzystych procedurach. Nie bez znaczenia dla rozwoju ekonomicznego gminy jest pozyskiwanie inwestorów dlatego promocja gminy nie kończy się na ofercie inwestycyjnej. Jakość zarządzania finansami publicznymi ma swoje odbicie w nakładach na inwestycje w gminie, które są głęboko przemyślane pod względem ich użyteczności publicznej. Ozorków to Gmina mała, oferująca zindywidualizowaną obsługę administracyjną i ma to zapewne znaczący wpływ na wysokość oceny wśród inwestorów. Tytuł „Gmina Fair Play” oprócz samej promocji jest informacją dla inwestorów, że w tej gminie można inwestować, że z tą gminą warto współpracować.

Władysław Sobolewski, Wójt Gminy Ozorków, woj. łódzkie


Otrzymanie tytułu „Gmina Fair Play”, już kolejny raz, utwierdza w przekonaniu, że droga, którą podążamy od kilku lat jest właściwa. To dowód, że wszechstronny i zrównoważony rozwój wszystkich miejscowości nastawiony na poprawę infrastruktury, sprzyja poprawie warunków życia mieszkańców i jednocześnie sprawia, że inwestują w gminie nie tylko mali przedsiębiorcy, ale wiążą też z nami swoją przyszłość większe firmy.

rozwiń

Udział w konkursie oraz otrzymanie tytułu daje możliwość promowania Gminy w skali krajowej. Obecność na uroczystej Gali wręczenia nagród, na którą jesteśmy corocznie zapraszani, pozwala nam zaprezentować nasz region w obecności dziennikarzy będących przedstawicielami różnych mediów. W trakcie tej uroczystości mamy także okazję pokazać się szerszemu gronu inwestorów. Oprócz korzyści promocyjnych, tytuł „Gmina Fair Play” to także motywacja do dalszej pracy. Już jesteśmy postrzegani jako gmina proinwestycyjna. Sieć dróg, chodniki, oświetlenie uliczne, dbałość o środowisko, budowa nowych odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej możliwe były dzięki pozyskanym środkom zewnętrznym, które właściwie wykorzystujemy. Staramy się wchodzić w nowe obszary takie jak termomodernizacja obiektów komunalnych czy budowa społeczeństwa informacyjnego z szybkim dostępem do Internetu. Niedawno zakończyliśmy również duże inwestycje z zakresu rozbudowy bazy sportowej. Po oddanej do użytku w ubiegłym roku hali sportowej przy Zespole Szkół w Gorzycach, w tym roku otworzyliśmy trzy nowe boiska wielofunkcyjne w trzech najmniejszych miejscowościach gminy Tryńcza, budowę których sfinansowaliśmy ze środków zewnętrznych. Zatem pozyskiwanie pieniędzy w wyniku składanych wniosków to kolejne wymierne korzyści jakie zaobserwowaliśmy z racji otrzymania tytułu „Gmina Fair Play”. Ponadto na naszym terenie swoją działalność rozwinęły przedsiębiorstwa zajmujące się wydobyciem kruszywa. Dobra infrastruktura sprzyja lokowaniu inwestycji takich jak Zakład Opieki i Rehabilitacji, czy innowacyjny zakład produkcji biopaliw - "Zielona Energia", który powstaje w Tryńczy. Wraz z lokatą nowych inwestycji, liczymy na rozwój lokalnej gospodarki, nowe miejsca pracy dla mieszkańców, a co za tym idzie dalszą poprawę warunków życia.

Ryszard Jędruch, Wójt Gminy Tryńcza, woj. podkarpackie


Udział w konkursie „Gmina Fair Play” to dla naszej gminy świetna okazja do weryfikacji naszego potencjału inwestycyjnego, a także do oceny podejmowanych przez mszczonowski samorząd działań promocyjnych.

rozwiń

Duży stopień szczegółowości oraz rozległy zakres tematyczny pytań konkursowych świadczą o fachowości, obiektywności i rzetelności procesu certyfikacji. Gmina Mszczonów od lat poddaje się weryfikacji konkursowej i przez cały ten czas jest wskazywana jako miejsce przyjazne inwestorom oraz przedsiębiorczości. Cały czas stwarzamy też jak najlepsze warunki zarówno dla małych jak i dużych przedsięwzięć inwestycyjnych na naszym terenie. Posiadamy bogatą ofertę inwestycyjną z zapewnionym dostępem do infrastruktury technicznej. Możemy poszczycić się w pełni profesjonalną kadrą urzędniczą, która jest zawsze gotowa służyć pomocą - inwestorom, jak i mieszkańcom. Jesteśmy jednak świadomi, że wymagania potencjalnych inwestorów stale rosną, że stale zmienia się sytuacja rynkowa. Tytuł „Gmina Fair Play” to nie tylko zaszczyt bycia w gronie najbardziej przyjaznych inwestorom gmin w naszym kraju, ale także zobowiązanie do codziennej, ciągłej i mozolnej pracy grupy naszych urzędników, aby w kolejnym roku zaoferować jeszcze lepsze warunki inwestycyjne oraz uczynić naszą gminę miejscem przyjaznym dla biznesu, ale także przyjaznym dla codziennego życia naszych mieszkańców. Tytuł „Gmina Fair Play” z pewnością pomaga kreować pozytywny wizerunek samorządu, który wzorowo współpracuje z kręgami biznesu, potrafi rzetelnie i skutecznie promować swoje mocne strony i efektywnie docierać do nowych inwestorów. Tytuł ten to również swoisty miernik rzetelności, uczciwości i profesjonalizmu w relacjach gminy z inwestorami i przedsiębiorcami.

Józef Grzegorz Kurek, Burmistrz Mszczonowa, woj. mazowieckie


Otrzymany po raz kolejny tytuł „Gmina Fair Play” daje Gminie Kleszczewo prestiżowe miejsce wśród samorządów, które stwarzają optymalne warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i poprawy warunków życia mieszkańców.

rozwiń

Ten tytuł jest o tyle ważny, że przyznany w wyniku analiz dokonanych przez niezależnych audytorów, którzy, co bardzo ważne, przy weryfikacji biorą również pod uwagę opinie zebrane w trakcie bezpośrednich rozmów prowadzonych na terenie administrowanym przez dany samorząd. Logo „Gmina Fair Play” to informacja, że każdy zgłaszający się do gminy inwestor zostanie potraktowany w sposób profesjonalny i może liczyć na szybką, sprawną realizację procesu inwestycyjnego na każdym jego etapie. Spośród wszystkich pozytywnych walorów, jakie daje gminie otrzymany certyfikat, nie można pominąć aspektu promocji gminy w mediach, a co za tym idzie wpływu tytułu „Gmina Fair Play” na prestiż i postrzeganie gminy na zewnątrz. Przyznany certyfikat daje gminie motywację do dalszej pracy nad wspieraniem inwestycji przy zachowaniu etycznych i przejrzystych procedur.

Bogdan Kemnitz, Wójt Gminy Kleszczewo, woj. wielkopolskie


Pozostałe strony serwisu www.fairplay.pl

aq79cu