• Przyjazna Polska
 • laureaci 2018

Wcześniej „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji, teraz „Przyjazna Polska”!

Przyjazna Polska to przedsięwzięcie, które narodziło się z chęci wskazania i wykorzystania potencjału polskich gmin i miast oraz ich atrakcyjności. Już nie tylko pod względem realizowanych inwestycji oraz jakości obsługi inwestorów, ale przede wszystkim pokazując walory polskich gmin jako miejsc, w których warto zamieszkać, które dbają o zrównoważony rozwój i ekologię, które stwarzają warunki dla rozwoju nowoczesnego rolnictwa, rozwijają się inwestując w rozwój nowoczesnych technologii i nie zapominają przy tym o bogactwie lokalnych tradycji, poszanowaniu historii i kultury regionu, czy też oferując mieszkańcom oraz turystom doskonałe warunki do uprawiania turystyki i rekreacji lub poprawy zdrowia. W tych wszystkich zakresach bowiem Polska oraz małe ojczyzny doścignęły, a częstokroć prześcignęły ofertę innych krajów Europy.

„Przyjazna Polska” to aż 9 kategorii konkursowych i jednocześnie 9 możliwości szerokiej promocji walorów Twojej małej ojczyzny.

To także niepowtarzalna okazja, żeby dać się poznać na nowo zarówno mieszkańcom, jak i inwestorom oraz gościom, których zainspiruje ciekawa historia, czy też doskonałe warunki do pracy czy wypoczynku.

Certyfikat „Przyjazna Polska” 2019 – to drogowskaz dla tych, którzy chcą poznać nasz kraj lepiej!

Przejdź na stronę programu „Przyjazna Polska”: www.przyjaznapolska.pl

 


 

„Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji

Sprawdź jak weryfikowaliśmy gminy w programie „Gmina Fair Play” 2018

Pobierz:

Wzory ankiet:

W konkursie „Gmina Fair Play” co roku premiowaliśmy gminy, które dbając o interesy społeczności lokalnych stwarzają na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej, dbają o rozwój infrastruktury, stosują rozwiązania przyjazne środowisku, inwestują w podniesienie komfortu życia osób niepełnosprawnych oraz podnoszą standardy obsługi przedsiębiorców i mieszkańców.

Korzyści z udziału w programie

Konkurs certyfikacyjny „Gmina Fair Play” dzięki swojej formule i rzetelnej weryfikacji uczestników stworzył szerokie możliwości promocji najlepszych gmin. Laureaci uzyskali okazję do zaprezentowania dokonań samorządu na forum ogólnopolskim. Konkurs dawał mnóstwo korzyści, m.in.:

 • pozyskiwanie nowych inwestorów;
 • możliwość nawiązania kontaktów z rzetelnymi przedsiębiorcami i samorządami;
 • obiektywna weryfikacja gmin pod kątem spełnienia przez nie wymagań certyfikacyjnych;
 • uzyskanie niezależnej oceny inwestorów;
 • uzyskanie argumentów ostatniego rzędu w negocjacjach z inwestorami;
 • budowanie i umacnianie wizerunku gminy przyjaznej dla inwestorów i mieszkańców;
 • rekomendacja od biznesu - uwiarygodnienie gminy;
 • poznanie niezależnej oceny zewnętrznej, opartej o rzetelną, coroczną weryfikację;
 • możliwość uzyskania zestawienia scoringowego oraz zdobycia nagrody specjalnej – pełnego ratingu od firmy INC Rating;
 • deklaracja stosowania standardów etycznych, co jest szczególnie istotne dla przedsiębiorców;
 • możliwość uczestnictwa w specjalnych wydarzeniach organizowanych przez Fundację Krajowej Izby Gospodarczej;
 • promocja i możliwość zaprezentowania własnych dokonań oraz planów gminy; kilka razy w ciągu roku informujemy media ogólnopolskie, regionalne i lokalne oraz branżowe (prasę, radio, TV i portale internetowe) o konkursie i jego uczestnikach, a później laureatach; konkurs i jego uczestnicy oraz laureaci są także promowani:
  • wśród przedsiębiorców uczestniczących w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz firm zapraszanych do tego programu (co roku do udziału w bezpośrednich spotkaniach zapraszamy ok. 18.000 przedsiębiorców z całego kraju);
  • wśród przedsiębiorców z kraju i zagranicy odwiedzających Krajową Izbę Gospodarczą oraz w trakcie zagranicznych misji handlowych organizowanych przez KIG;
  • w ambasadach zagranicznych w Polsce oraz wydziałach handlowych przy ambasadach RP w Europie, USA, Australii, Azji;
  • w Katalogu Ofert Inwestycyjnych, w którym gminy mogą zaprezentować swoje mocne strony i oferty inwestycyjne z możliwością ich aktualizacji;
  • za pośrednictwem strony internetowej konkursu www.fairplay.pl;
  • podczas uroczystej Gali Finałowej, na którą zapraszani byli przedstawiciele firm uczestniczących w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz banków biorących udział w konkursie „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, a także przedstawiciele najwyższych władz centralnych i regionalnych oraz placówek dyplomatycznych;
  • za pośrednictwem biuletynu „PFP”, który był m.in. dystrybuowany wśród wszystkich gości gali.

Skorzystaj z ponad 18 lat naszych doświadczeń w promocji i rozwoju polskich gmin i miast!

Dołącz do programu. Wspólnie twórzmy „Przyjazną Polskę”.

Pozostałe strony serwisu www.fairplay.pl

aghzpg