• laureaci 2018

XVII edycja konkursu „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji

Konkurs „Gmina Fair Play” 2018!

Pobierz:

Wzory ankiet:

W konkursie co roku premiujemy gminy, które dbając o interesy społeczności lokalnych stwarzają na swym terenie możliwie najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej, dbają o rozwój infrastruktury, stosują rozwiązania przyjazne środowisku, inwestują w podniesienie komfortu życia osób niepełnosprawnych oraz podnoszą standardy obsługi przedsiębiorców i mieszkańców.

Rozwijaj się z certyfikatem „Gmina Fair Play”

Konkurs „Gmina Fair Play” to szerokie możliwości promocji, dające okazję do zaprezentowania dokonań samorządu na forum ogólnopolskim. To także mnóstwo korzyści, m.in.:

 • pozyskiwanie nowych inwestorów;
 • możliwość nawiązania kontaktów z rzetelnymi przedsiębiorcami i samorządami;
 • obiektywna weryfikacja gmin pod kątem spełnienia przez nie wymagań certyfikacyjnych;
 • uzyskanie niezależnej oceny inwestorów
 • uzyskanie argumentów ostatniego rzędu w negocjacjach z inwestorami;
 • budowanie i umacnianie wizerunku gminy przyjaznej dla inwestorów i mieszkańców;
 • rekomendacja od biznesu - uwiarygodnienie gminy;
 • poznanie niezależnej oceny zewnętrznej, opartej o rzetelną, coroczną weryfikację;
 • możliwość uzyskania zestawienia scoringowego oraz zdobycia nagrody specjalnej – pełnego ratingu od firmy INC Rating;
 • deklaracja stosowania standardów etycznych, co jest szczególnie istotne dla przedsiębiorców;
 • możliwość uczestnictwa w specjalnych wydarzeniach organizowanych przez Fundację Krajowej Izby Gospodarczej;
 • promocja i możliwość zaprezentowania własnych dokonań oraz planów gminy; kilka razy w ciągu roku informujemy media ogólnopolskie, regionalne i lokalne oraz branżowe (prasę, radio, TV i portale internetowe) o konkursie i jego uczestnikach, a później laureatach; konkurs i jego uczestnicy oraz laureaci są także promowani:
  • wśród przedsiębiorców uczestniczących w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz firm zapraszanych do tego programu (co roku do udziału w bezpośrednich spotkaniach zapraszamy ok. 18.000 przedsiębiorców z całego kraju);
  • wśród przedsiębiorców z kraju i zagranicy odwiedzających Krajową Izbę Gospodarczą oraz w trakcie zagranicznych misji handlowych organizowanych przez KIG;
  • w ambasadach zagranicznych w Polsce oraz wydziałach handlowych przy ambasadach RP w Europie, USA, Australii, Azji;
  • w Katalogu Ofert Inwestycyjnych, w którym gminy mogą zaprezentować swoje mocne strony i oferty inwestycyjne z możliwością ich aktualizacji;
  • za pośrednictwem strony internetowej konkursu www.fairplay.pl;
  • podczas uroczystej Gali Finałowej, na którą zapraszani są przedstawiciele firm uczestniczących w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz banków biorących udział w konkursie „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, a także przedstawiciele najwyższych władz centralnych i regionalnych oraz placówek dyplomatycznych;
  • za pośrednictwem biuletynu „PFP”, który jest m.in. dystrybuowany wśród wszystkich gości gali.

Pozostałe strony serwisu www.fairplay.pl

jrl5lr