W konkursie gminie mogą zostać wręczone następujące nagrody i wyróżnienia:

Statuetka „Gmina Fair Play”

Nagroda główna. Przyznaje ją Kapituła Konkursu dla najwyżej 3 najlepszych gmin w każdej kategorii konkursowej.

Statuetka Gmina Fair Play

Certyfikat „Gmina Fair Play”

Tytuł oraz godło promocyjne „Gmina Fair Play” Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji - przyznawane gminom, które spełniły wymogi konkursu i uzyskały w procesie certyfikacyjnym 72 punkty na 100 możliwych

Statuetka Gmina Fair Play

Złota Statuetka „Gmina Fair Play”

Przyznaje ją Kapituła Konkursu gminom, które w pięciu kolejnych edycjach otrzymały tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play”

Statuetka Gmina Fair Play

Diamentowa Statuetka „Gmina Fair Play”

Przyznaje ją Kapituła Konkursu gminom, które w dziesięciu kolejnych edycjach otrzymały tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play”

Statuetka Gmina Fair Play

Wyróżnienie „Gmina Fair Play”

Przyznaje Kapituła Konkursu dla najwyżej 3 gmin szczególnie wyróżniających się w każdej kategorii konkursowej.

Wyróżnienie

Tablica promocyjna „Gmina Fair Play”

Do umieszczenia w paśmie drogowym. Dostępne dwa wzory do produkcji (wymiary 120x70 cm).

Wzór 1 - „Gmina Fair Play” - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji

Złota Lokalizacja Biznesu

prawo do używania tego tytułu mają gminy, które przez trzy lata będą spełniały wymagania programu, będą się rozwijały, realizowały zamierzone cele i przedsięwzięcia inwestycyjne, a Kapituła Konkursu przyzna im certyfikat „Gmina Fair Play” w trzech kolejnych edycjach.

Nagroda dla najlepszych menadżerów samorządowych

„Samorządowy Menedżer Roku” 2018 więcej...

Nowe specjalne nagrody tematyczne:

Gminom biorącym udział w konkursie „Gmina Fair Play” Kapituła może przyznać nowe nagrody tematyczne za:

  • wyróżniającą się inwestycję proekologiczną,
  • skuteczne wsparcie dla rozwoju energii odnawialnej,
  • wspieranie przedsiębiorczości innowacyjnej.

Pobierz

Pozostałe strony serwisu www.fairplay.pl

j2ugz1