Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji

Korzyści dla gmin

KORZYŚCI DLA GMIN WYNIKAJĄCE Z UCZESTNICTWA W PROGRAMIE

Korzyści dla Laureatów w dużej mierze powiązane są z umiejętnym wykorzystaniem samego udziału w konkursie oraz faktu posiadania ważnego certyfikatu „Gmina Fair Play” – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. Udział w konkursie to przede wszystkim możliwość nawiązania kontaktów z liderami innych samorządów, na przykład na co dzień oddalonymi na tyle, by kontakty te nie były oczywiste. Wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami, a nawet podjęcie współpracy, choćby w zakresie pozyskania inwestorów, to także wartość nie do przecenienia. W ramach udziału w konkursie oferujemy jego uczestnikom i Laureatom możliwość uczestnictwa w specjalnych spotkaniach, ze szczególnym uwzględnieniem gali, podczas której możliwe jest poznanie przedstawicieli biznesu, laureatów siostrzanego programu „Przedsiębiorstwo Fair Play”, którzy mogą stać się idealnymi partnerami biznesowymi - inwestorami.

Uzyskany Certyfikat „Gmina Fair Play” warto eksponować, wstawiać logo programu do materiałów promocyjnych gminy, umieszczać go na stronach internetowych, prezentować na stoiskach targowych czy też podczas misji gospodarczych. Warto również zwrócić na niego uwagę inwestorów – wielu z nich ceni obiektywną ocenę zewnętrznych organizacji oraz chęć poddania się jej ze strony samorządu, co świadczy to o tym, że samorząd jest dumny ze swoich dokonań, nie obawia się corocznej oceny i jest otwarty na dalszy rozwój.

Oto najważniejsze korzyści dla Laureatów konkursu:

 • pozyskiwanie nowych inwestorów;
 • możliwość nawiązania kontaktów z rzetelnymi przedsiębiorcami i samorządami;
 • obiektywna weryfikacja gmin pod kątem spełnienia przez nie wymagań certyfikacyjnych;
 • uzyskanie niezależnej oceny inwestorów
 • uzyskanie argumentów ostatniego rzędu w negocjacjach z inwestorami (np. gmina jest najlepiej oceniana pod wzglę¬dem szybkości obsługi inwestorów w danej grupie gmin);
 • budowanie i umacnianie wizerunku gminy przyjaznej dla inwestorów i mieszkańców;
 • rekomendacja od biznesu - uwiarygodnienie gminy;
 • poznanie niezależnej oceny zewnętrznej, opartej o rzetelną, coroczną weryfikację;
 • możliwość uzyskania zestawienia scoringowego oraz zdobycia nagrody specjalnej – pełnego ratingu od firmy INC Rating;
 • deklaracja stosowania standardów etycznych, co jest szczególnie istotne dla przedsiębiorców;
 • możliwość uczestnictwa w specjalnych wydarzeniach organizowanych przez Fundację Krajowej Izby Gospodarczej;
 • szeroka promocja i możliwość zaprezentowania własnych dokonań oraz planów gminy; kilka razy w ciągu roku informujemy media ogólnopolskie, regionalne i lokalne oraz branżowe (prasę, radio, TV i portale internetowe) o konkursie i jego uczestnikach, a później laureatach; konkurs i jego uczestnicy oraz laureaci są także promowani:
  • wśród przedsiębiorców uczestniczących w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz zapraszanych do tego programu (co roku do udziału w bezpośrednich spotkaniach zapraszamy ok. 18.000 przedsiębiorców z całego kraju);
  • wśród przedsiębiorców z kraju i zagranicy odwiedzających Krajową Izbę Gospodarczą (m.in. w ramach misji handlowych) oraz w trakcie zagranicznych misji handlowych organizowanych przez KIG;
  • w ambasadach zagranicznych w Polsce oraz wydziałach handlowych przy ambasadach RP w Europie, USA, Australii, Azji;
  • w Katalogu Ofert Inwestycyjnych, w którym gminy mogą zaprezentować swoje mocne strony i oferty inwestycyjne z możliwością ich aktualizacji;
  • za pośrednictwem strony internetowej konkursu www.fairplay.pl;
  • podczas uroczystej Gali Finałowej, na którą zapraszani są przedstawiciele firm uczestniczących w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play” oraz banków biorących udział w konkursie „Bank Przyjazny dla Przedsiębiorców”, a także przedstawiciele najwyższych władz centralnych i regionalnych oraz placówek dyplomatycznych;
  • za pośrednictwem biuletynu „PFP”, który jest m.in. dystrybuowany wśród wszystkich gości gali.

Pozostałe strony serwisu www.fairplay.pl

989052