Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji

Możliwość wykorzystania znaku „Gmina Fair Play”

 1. Wykorzystanie certyfikatu i znaku „Gmina Fair Play” w działaniach PR:

  1.1. Poinformowanie głównych mediów, tj. prasy, radia, TV (branżowych, lokalnych, regionalnych, ogólnopolskich) o udziale w programie:

  • po przystąpieniu do konkursu,
  • po zakwalifikowaniu się do II etapu,
  • po zakończeniu edycji.

  Możliwe formy:

  • konferencja prasowa w urzędzie gminy, miasta;
  • przesłanie informacji prasowej do konkretnych redakcji (faksem, e-mailem);
  • kontakt bezpośredni (spotkania indywidualne z dziennikarzami, rozmowy telefoniczne).

  1.2. Poinformowanie o udziale w konkursie głównych i potencjalnych inwestorów oraz innych istotnych z punktu widzenia urzędu instytucji i organizacji (organizacje przedsiębiorców, kluby biznesu, organizacje pracodawców, agencje rządowe wspierające władze samorządowe, itp.):

  • po przystąpieniu do konkursu,
  • po zakwalifikowaniu się do II etapu,
  • po zakończeniu edycji.

  Możliwe formy:

  • przesłanie listu z informacją,
  • kontakt bezpośredni (spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne, konferencje prasowe).

  1.3. Poinformowanie o udziale w programie władz regionalnych i wojewódzkich:

  • po przystąpieniu do konkursu;
  • po zakwalifikowaniu się do II etapu;
  • po zakończeniu edycji.

  Możliwe formy:

  • przesłanie listu z informacją;
  • kontakt bezpośredni (spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne).

  1.4. Poinformowanie wszystkich pracowników urzędu o udziale w konkursie oraz przejściu kolejnych etapów.

  1.5. Przekazywanie informacji o uzyskaniu tytułu i certyfikatu „Gmina Fair Play” przez przedstawicieli urzędu we wszelkich wystąpieniach publicznych.

  1.6. Wyeksponowanie w urzędzie certyfikatu „Gmina Fair Play” tak, aby interesanci, pracownicy oraz inne osoby pojawiające się w urzędzie, mogły go zobaczyć (istnieje możliwość wyprodukowania większej liczby certyfikatów/tablic w porozumieniu z organizatorami programu).

 2. Wykorzystanie znaku „Gmina Fair Play” w reklamie i promocji:

  2.1. Działania promocyjne. Umieszczanie logo „Gmina Fair Play”:

  • na materiałach urzędowych, np.: papierze listowym, kopertach, wizytówkach;
  • w materiałach reklamowych, np.: folderach, katalogach, biuletynach, kalendarzach, akcesoriach promocyjno-reklamowych (długopisy, parasole, kubki, koszulki i inne);
  • w prezentacjach o gminie/mieście (filmy na płytach BR, DVD, CD);
  • w Internecie (logo, certyfikat oraz inne uzyskane nagrody; listy gratulacyjne, zdjęcia z gal finałowych);
  • umieszczenie tablicy "Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji" przy wszystkich drogach dojazdowych do gminy
  • umieszczenie tablicy "Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji" na budynku urzędu.

  2.2. Działania reklamowe. Umieszczanie logo „Gmina Fair Play”:

  • w reklamach prasowych,
  • w artykułach sponsorowanych,
  • w reklamie TV,
  • na bilbordach, banerach reklamowych.
 3. Wykorzystanie znaku „Gmina Fair Play” w kontaktach z inwestorami:

  • informowanie o uzyskanym tytule i certyfikacie „Gmina Fair Play” - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji podczas bezpośrednich negocjacji i rozmów z obecnymi i potencjalnymi inwestorami;
  • umieszczanie logo „Gmina Fair Play” w ofertach inwestycyjnych;
  • załączanie kopii certyfikatu „Gmina Fair Play” - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji do ofert inwestycyjnych;
  • eksponowanie certyfikatu i logo „Gmina Fair Play” na stoiskach wystawienniczych w trakcie targów, szkoleń, warsztatów, konferencji tematycznych, spotkań urzędowych (spotkania świąteczne, karnawałowe, jubileuszowe, z okazji szczególnych osiągnięć przedstawicieli urzędu, gminy, mieszkańców oraz lokalnych przedsiębiorców i organizacji itp.).

  Przykłady wykorzystania logo „Gmina Fair Play”

Zadaj pytanie

Informujemy, że podany adres e-mail zostanie wykorzystany tylko w celu odpowiedzi na powyższe pytanie.

Pozostałe strony serwisu www.fairplay.pl

nnqnga