Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji

Samorządowy Menedżer Roku 2018

Od VIII edycji konkursu „Gmina Fair Play” została wprowadzona nowa nagroda dla najlepszych menedżerów samorządowych - „Samorządowy Menedżer Roku”. O tytuł "Samorządowego Menedżera Roku" (20xx) ubiegać się mogą prezydenci, burmistrzowie i wójtowie oraz pracownicy samorządowi z gmin zgłoszonych do bieżącej edycji konkursu „Gmina Fair Play”, które uczestniczyły w konkursie, co najmniej po raz trzeci (bez przerwy). Zgłoszenie do nagrody „Samorządowy Menedżer Roku” (20xx) jest dobrowolne i nie wpływa na ocenę gminy.

Każda gmina biorąca udział w bieżącej edycji konkursu może zgłosić do nagrody „Samorządowy Menedżer Roku” (20xx) tylko jednego kandydata. Zgłoszenia prezydenta, burmistrza, wójta czy pracownika samorządowego może dokonać co najmniej dwóch pracowników Urząd Gminy na podstawie ankiety „Samorządowy Menedżer Roku” (20xx), będącej integralną częścią ankiety konkursowej dla gmin uczestniczących w konkursie. Osoby zgłaszające nie mogą kandydować do nagrody „Samorządowy Menedżer Roku” (20xx).

W ankiecie „Samorządowy Menedżer Roku” (20xx) należy wybrać jedną dziedzinę, w której działania prezydenta, burmistrza, wójta lub pracownika samorządowego były szczególnie znaczące i szczegółowo je opisać, wskazując ich pozytywne rezultaty dla gminy oraz rolę osoby zgłaszanej;

Dziedziny, w których można dokonywać zgłoszenia do nagrody „Samorządowy Menedżer Roku” (20xx) to:

 • innowacyjność w zakresie promocji inwestycji,
 • szczególny wkład w rozwój etyki samorządowej i rządów prawa,
 • szczególny wkład w rozwój współpracy europejskiej na szczeblu lokalnym i regionalnym,
 • wybitny wkład w kreatywne wykorzystanie kapitału ludzkiego w samorządzie lokalnym oraz w podniesienie jego poziomu edukacyjnego,
 • inne wybitne osiągnięcia gospodarcze, społeczne i kulturalne realizowane w ramach instytucji samorządowej.

Wypełnioną ankietę „Samorządowy Menedżer Roku” (20xx) należy wysłać wraz z ankietą konkursową dla gmin do biura konkursu, (szczegółowe informacje w pkt. IV.3. regulaminu bieżącej edycji konkursu); informacje zamieszczone w ankiecie zostaną zweryfikowane przez audytora w II etapie konkursu, o ile decyzją Komisji Konkursowej gmina zostanie do niego zakwalifikowana; Ostateczne decyzje dotyczące przyznania tytułu „Samorządowy Menedżer Roku” (20xx) Kapituła Konkursu podejmie na podstawie ankiety przygotowanej przez co najmniej dwóch pracowników Urząd Gminy oraz rekomendacji Komisji Konkursowej; W każdej kategorii konkursowej mogła zostać przyznana tylko jedna nagroda „Samorządowy Menedżer Roku” (20xx).

Laureaci tytułu „Samorządowy Menedżer Roku” 2017

Laureaci tytułu „Samorządowy Menedżer Roku” 2016

Laureaci tytułu „Samorządowy Menedżer Roku” 2015

Laureaci tytułu „Samorządowy Menedżer Roku” 2014

Laureaci tytułu „Samorządowy Menedżer Roku” 2013

Laureaci tytułu „Samorządowy Menedżer Roku” 2012

Laureaci tytułu „Samorządowy Menedżer Roku” 2011

Laureaci tytułu „Samorządowy Menedżer Roku” 2010

Laureaci tytułu „Samorządowy Menedżer Roku” 2009

 • Pan Tadeusz Czajka Wójt Gminy Tarnowo Podgórne (woj. wielkopolskie)
 • Pan Tomasz Koprowiak Burmistrz Gminy Kisielice (woj. warmińsko-mazurskie)
 • Pan Tomasz Śmietanka Burmistrz Gminy Kozienice (woj. mazowieckie)
 • Pan Krzysztof Harmaciński, Wójt Gminy Iława, (woj. warmińsko-mazurskie)
 • Pan Ryszard Jędruch, Wójt Gminy Tryńcza, (woj. podkarpackie)
 • Pan Bernard Radny, Burmistrz Miasta i Gminy Babimost, (woj. lubuskie)
 • Pan Władysław Sobolewski, Wójt Gminy Ozorków, (woj. łódzkie)
 • Pan Leszek Trębski, Prezydent Gminy Miasta Skierniewice, (woj. łódzkie)
 • Pani Maria Jolanta Batycka-Wąsik, Wójt Gminy Lesznowola (woj. mazowieckie)
 • Pan Roman Kałamarz, Wójt Gminy Jarosław (woj. podkarpackie)
 • Pan Bogdan Kożuchowicz, Burmistrz Gminy Świebodzice (woj. dolnośląskie)
 • Pani Teresa Plichta-Lessnau, Dyrektor Zakładu Oświaty w Karlinie (woj. zachodniopomorskie)
 • Pan Jarosław Urbaniak, Prezydent Miasta Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
 • Pani Burmistrz Barbara Galicz, Gmina Tarczyn (woj. mazowieckie)
 • Pan Wójt Ryszard Pacholik, Gmina Kobierzyce (woj. dolnośląskie)
 • Pan Tadeusz Ferenc - Prezydent Miasta Rzeszów (woj. podkarpackie)
  Nagroda przyznana w kategorii duże miasto
 • Pani Barbara Jankiewicz - Burmistrz Miasta i Gminy Lesko (woj. podkarpackie)
  Nagroda przyznana w kategorii gmina turystyczna
 • Pan Józef Grzegorz Kurek - Burmistrz Gminy Mszczonów (woj. mazowieckie)
  Nagroda przyznana w kategorii miasteczko i małe miasto
 • Pani Kazimiera Tarkowska - Wójt Gminy Kleszczów (woj. łódzkie)
  Nagroda przyznana w kategorii gmina wiejska wielofunkcyjna
 • Pan Radosław Torzyński - Prezydent Gminy Miasta Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
  Nagroda przyznana w kategorii średnie miasto
 • Pan Adam Woropaj - Wójt Gminy Duszniki (woj. wielkopolskie)
  Nagroda przyznana w kategorii gmina wiejska agro
 • Pana Kazimierz Janik - Wójt Gminy Zgorzelec
  Nagroda przyznana w kategorii gmina wiejska
 • Pan Waldemar Miśko - Burmistrz Miasta i Gminy w Karlinie
  Nagroda przyznana w kategorii gmina miejsko-wiejska
 • Pan Michał Deptuch - Burmistrz Gminy Sulęcin
  Nagroda przyznana w kategorii miasteczko i małe miasto
 • Pan Krzysztof Harmaciński - Wójt Gminy Iława
  Nagroda przyznana w kategorii gmina turystyczna wiejska

Pozostałe strony serwisu www.fairplay.pl

z78m1u