Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji

Nowe wyzwania…

Przemysław KulawczukZasadniczym wyzwaniem polskich gmin jest poszukiwanie nowych wzorców rozwoju. Prosty rozwój oparty na przyciąganiu każdej inwestycji ustępuje miejsca podejściu bardziej wyważonemu, w którym liczy się jakość rozwoju i jakość inwestycji. Dobre inwestycje tworzą dobrze płatne miejsca pracy.

Dobre mieszkania i infrastruktura społeczna zachęcają do zakładania i powiększania rodzin. „Gminy Fair Play” edycji 2014 roku harmonijnie godzą dążenie do lepszej jakości życia i lepszej pracy. Jako jednostki niezwykle przedsiębiorcze w zdecydowanej większości notują przyrosty liczby mieszkańców i aktywności przedsiębiorczej. W małym stopniu dotykają je wahania koniunktury i zawirowania zewnętrzne. „Gminy Fair Play” są społecznie odpowiedzialnymi organizmami, które umiejętnie równoważą czynniki społeczne i ekonomiczne. Rok 2014 to również widoczne rosnące zainteresowania naszych laureatów rozwojem zielonych stref, obszarów i aktywności prozdrowotnych mieszkańców. Te trendy obserwowane u naszych laureatów odzwierciedlają w coraz większym stopniu tendencje światowe....

dr hab. prof. Uniwersytetu Gdańskiego
Przemysław Kulawczuk - członek Komisji Konkursowej

Zadaj pytanie

Informujemy, że podany adres e-mail zostanie wykorzystany tylko w celu odpowiedzi na powyższe pytanie.

Pozostałe strony serwisu www.fairplay.pl

vg2buk