Gmina Fair Play - Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji

Samorządowi Menedżerowie Gmina Fair Play 2014

  • PAN TADEUSZ CZAJKA
  • Wójt Gminy Tarnowo Podgórne
  • Nagroda za: wieloletni osobisty wkład w rozwój inwestycji, biznesu i przedsiębiorczości w gminie oraz za niezwykłą skuteczność w przyciąganiu inwestorów, a także za kreowanie przedsiębiorczości młodzieży szkół ponadpodstawowych na terenie gminy m.in. poprzez edukację w wieloletnim programie „Mój pomysł, mój biznes” realizowanym przez gminę i Tarnowskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców.
  • PAN TOMASZ KOPROWIAK
  • Burmistrz Gminy Kisielice
  • Nagroda za: wizjonerskie, konsekwentne i skuteczne działania, które sprawiły, że mało znana gmina miejsko-wiejska z dziedzictwem popegeerowskim znalazła się w gronie niekwestionowanych liderów w zakresie realizowania inwestycji w odnawialne źródła energii w woj. warmińsko-mazurskim, które uczyniły z Gminy Kisielice gminę samowystarczalną energetycznie.
  • PAN TOMASZ ŚMIETANKA
  • Burmistrz Gminy Kozienice
  • Nagroda za: wybitną skuteczność w osiąganiu celów rozwoju społeczno-ekonomicznego Kozienic, umiejętne łączenie zrównoważonego rozwoju gminy z zachowaniem równowagi ekologicznej i gospodarczo-turystycznego rozwoju miasta.


Dla Laureatów

Pobierz wzór tablicy informacyjnej

Pobierz logo "Gmina Fair Play" 2014

Logo „Gmina Fair Play”

Księga znaku

Pozostałe strony serwisu www.fairplay.pl

bu1zu0